postheadericon Ile można odzyskać podatku za pracę w Belgii

Każda osoba będąca pracownikiem, bądź która jest na samozatrudnieniu w Belgii płaci od 25 do 50% podatku dochodowego, a wysokość tego podatku jest zależna od uzyskiwanych przez pracownika dochodu. Nie zgłoszenie się do urzędu skarbowego w Belgii, wiąże się ze sporymi karami finansowymi.

Osoby zatrudnione legalnie w Królestwie Belgii, oczywiście mogą ubiegać się o zwrot należnych im podatków. Właściwie jedynym, ale jakże istotnym warunkiem jest to, by pracodawca ów podatek za swego pracownika odprowadzał. Zatrudniony będzie również potrzebował tzw. loonfische. Jest to zestawienie naszych zarobków z każdego, przepracowanego w belgijskich zakładach czy firmach miesiąca. zawiera dane pracownika oraz dane organów fiskalnych i wartość podatku. Kartę taką wypełniamy na zakończenie roku kalendarzowego. Pamiętajmy, że kraj ten ma jedne z najwyższych składek podatkowych na naszym kontynencie.

Osoby, które były zatrudnione u kilku pracodawców, muszą zebrać loonfische od każdego z nich. Do urzędu skarbowego należy zgłosić się przed upływem dnia 30 czerwca, bowiem wówczas mija okres rozliczeniowy w tym kraju. Na pieniążki z podatku możemy czekać nawet do pół roku, zwykle jednak uzyskujemy je znacznie szybciej, nawet już po 8 tygodniach.

Belgijskie prawo przewiduje możliwość rozliczania się do nawet trzech lat wstecz. Dobrą informacją dla niektórych pracowników, zapewne będzie informacja o tzw. kwocie wolnej od podatku. Jest ona zmienna, ale oscyluje w granicach 6100 euro – jeśli zarobiliśmy maksymalnie tyle, ile wynosi owa kwota, urząd skarbowy zwróci nam cały podatek.

Co jeśli mamy dzieci – otóż prawo belgijskie przewiduje, iż z każdym kolejnym dzieckiem rośnie kwota wolna od podatku. Oscyluje ona w okolicach 1400 euro (rok 2011). Przy dwójce dzieci wynosiła już ponad 3500 euro, a przy trójce przekroczyła nieznacznie 8000 euro.

Zlecenie przeprowadzenia rocznego rozliczenia podatkowego można polecić firmie tym się zajmującej lub jeśli potrafimy – wypisać samodzielnie. Pomoc ekspertów zawsze jest pewniejsza, ale wówczas nasz podatek będzie niższy o należność, jaką będziemy musieli uiścić firmie, która podjęła się naszego zlecenia.