postheadericon Odzyskaj podatek z Irlandii

Irlandia, obok Anglii jest krajem, do którego mieszkańcy Polski i nie tylko równie chętnie wyjeżdżają w poszukiwaniu zarobków. Każdy, kto był zatrudniony w Irlandii ma odliczane zaliczki na podatek dochodowy, który po powrocie do kraju można w całości odzyskać.

Podatek dochodowy w Irlandii jest naliczany z góry za cały rok. Większość ludzi, którzy podjęli zatrudnienie w tym kraju, rozlicza się przez system Pay As You Earn, czyli w skrócie PAYE. Polega to na odliczeniu kwoty na podatek jako zaliczkę, bezpośrednio z wypłaty raz w tygodniu lub w miesiącu.  Aby odzyskać nadpłacony podatek, trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym w Irlandii deklaracje podatkowe, które uwzględnią wszystkich pracodawców. Na każdy rok podatkowy, który w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, ustalane są tzw. kwoty zarobków zwolnione od podatku. Tak więc, gdy dochody nie są wyższe niż ustalona kwota, przysługuje całościowy zwrot podatku dochodowego. Konieczne do odzyskania nadpłaty dokumenty, można składać zarówno przed jak i po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia można wykonać do 3 lat od zakończenia pracy na terenie Irlandii.

Do odzyskania podatku dochodowego będą potrzebne podobne dokumenty, jak w przypadku rozliczeń podatkowych w Anglii. Będą to zatem: P45 i P60. P45 jest wydawany przez pracodawcę przy zakończeniu współpracy z pracownikiem i zawiera ogół osiągniętych dochodów oraz całkowitą kwotę odprowadzoną w formie podatku. P60 natomiast otrzymuje pracownik, który z dniem 31 grudnia nie kończy pracy u danego pracodawcy i zawiera on roczne dochody oraz odprowadzone składki pracownika. Pracując w Irlandii otrzymuje się także, podobnie jak w Anglii, cotygodniowe rozliczenia, czyli Payslip, zawierające szacunkowy wykaz rocznych dochodów i odliczeń podatkowych. W szczególnych okolicznościach, na ich podstawie można uzyskać zwrot nadpłaconego podatku.

Warto dodać, że Polska i Irlandia zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Irlandzkie dochody są przedstawiane w polskich Urzędach Skarbowych, ale w nich nie podlegają opodatkowaniu, chyba że suma krajowych i zagranicznych dochodów przekracza polskie progi podatkowe. Podobna umowa istnieje z Niemcami. Dotyczy to jednak jedynie tych, którzy pracowali tam tylko tymczasowo.