postheadericon Rozliczenie dochodów zagranicznych, a polski urząd skarbowy

Jeżeli uzyskujesz dochody za granicą, ale jesteś mieszkańcem Polski, masz obowiązek rozliczyć się także w polskim Urzędzie Skarbowym. Podatek odciągany z wynagrodzenia uzyskiwanego poza granicami Polski podlega regulacjom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Umowy takie mają zasadę, iż wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez osobę, która pracuje w jednym z krajów, a mieszka w drugim, jest opodatkowywane tylko w kraju, w którym się pracuje. Polska taką umowę ma podpisaną między innymi z Niemcami  i Austrią. Unika się zatem podwójnego opodatkowania, w polskim i zagranicznym fiskusie. Metoda ta występuje także w wariancie „z zachowaniem progresji”. Polega to mianowicie na tym, że mimo że niemieckie czy austriackie dochody są wyłączone z opodatkowania ich w Polsce, to jednak będą miały wpływ na wysokość podatku od dochodów z wynagrodzenia uzyskiwanego w Polsce. To z kolei oznacza, że jeżeli polski podatnik w przeciągu jednego roku podatkowego podjął zatrudnienie i w Polsce i w innym kraju i w obu państwach otrzymywał wynagrodzenie, to ma obowiązek obydwa wynagrodzenia rozliczyć w polskim Urzędzie Skarbowym. Poza Niemcami i Austrią, Polska podpisała także umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Norwegią, USA oraz Irlandią i Wielką Brytanią.

Od umowy tej są także wyjątki. Może być tak, że wynagrodzenie otrzymywane za pracę w innym państwie będzie opodatkowane tylko w kraju, w którym mieszka dana osoba. Aby taka sytuacja miała miejsce, należy spełnić 3 warunki: osoba przebywa na terenie innego kraju nie dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę, który nie ma siedziby w drugim państwie oraz wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

W umowach jakie Polska zawarła z innymi krajami występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją (w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą – stosowana z Wielką Brytanią, Austrią, Niemcami i Irlandią) oraz metodę proporcjonalnego odliczania (dochód z zagranicy opodatkowuje się w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się wysokość podatku zapłaconego za granicą – stosowana z Belgią i USA).