postheadericon Rozliczenie podatku z Niemiec

Kraj blisko sąsiadujący z Polską, czyli Niemcy, to jedno z licznych europejskich państw, gdzie nasi rodacy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy oraz lepszych perspektyw finansowych. W Niemczech, jak w każdym innym kraju trzeba się także rozliczyć z uzyskanych dochodów oraz odprowadzać podatki od nich.

Niemieckie prawo zakłada, że pracujący tam ludzie zarobkują przez cały rok. Gdy jednak dana osoba pozostaje zatrudniona przez czas krótszy niż rok, następuje nadpłata podatku dochodowego. Tak jak w Irlandii czy Anglii, w Niemczech ustalana jest pewna suma zarobków rocznych, która nie podlega opodatkowaniu. Przy uzyskiwaniu wyższych dochodów, najniższy podatek wynosi 15%, a wzrasta on proporcjonalnie do wysokości zarobków, nawet do 42%. Możliwe są wszelkiego rodzaju odliczenia od podatku, w zależności np. od posiadanych dzieci czy stanu cywilnego.

O zwrot podatku dochodowego w Niemczech może ubiegać się każdy, kto odprowadzał podatek od wynagrodzenia, czyli Lohnsteuer, oraz był zatrudniony przez okres minimum 183 dni, przy czym nie musi to być okres ciągły. W przypadku krótszego okresu zatrudnienia, można złożyć zeznania, jednak całkowity dochód nie może przekraczać pewnych wyznaczonych sum. O zwrot podatku dochodowego od wynagrodzenia mają prawo starać się: ludzie zatrudnieni na umowie o pracę, zatrudnieni na umowach czasowych, np. na zleceniach, stypendiach, pracownicy sezonowi oraz pracownicy na eksportowych pracach kontraktowych.

Wymagane dokumenty to: niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerkatre) otrzymywana od każdego pracodawcy na każdy rok podatkowy, kopia dowodu tożsamości, zaświadczenie o zarobkach wydawane przez polski Urząd Skarbowy (w przypadku nieprzepracowania pełnego roku), numer konta, może być z polskiego banku.

Będąc pracownikiem na terenie Niemiec, mamy 4 lata na dokonanie rozliczenia podatkowego, a czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Obywatele z Polski mają prawo rozliczania się wspólnie z małżonkami. Korzystne jest to zwłaszcza dla tych, których dochody są wysokie. Nieistotne jest to, czy małżeństwo rozlicza się w Polsce razem oraz czy współmałżonek jest zameldowany w Niemczech, ważne natomiast jest to, by ich wspólny dochód na terenie Niemiec nie przekraczał ustalonych kwot.