postheadericon Zasady zwrotu podatku z USA

Wiele krajów Unii Europejskiej otwiera swoje rynki pracy na ludzi z Polski. Do państw tych należą m.in.: Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, czy Austria. Jednak wiele obywateli Polski wyjeżdża znacznie dalej, aż za ocean i w jednym z najbogatszych krajów świata, czyli w USA szuka pracy i lepszych zarobków.

Pracując w Stanach Zjednoczonych, jak w każdym innym kraju, należy płacić podatki. Tak jak wszędzie, od amerykańskiego fiskusa można otrzymać zwrot nadpłaconych kwot. Rok podatkowy w USA trwa od stycznia od grudnia, a odpowiednie formularze i wniosku powinny zostać złożone do 15 kwietnia przyszłego roku. Prawo w Stanach zezwala podatnikowi ubiegać się o zwrot podatku dochodowego za okres trzech lat. W USA zeznanie podatkowe, według tamtejszego prawa podatkowego, musi złożyć każdy kto podjął tam zatrudnienie. Chyba, że całkowity dochód podczas pracy w Stanach nie przekroczył określonego progu, wówczas taka osoba jest zwolniona od składania zeznań w urzędach skarbowych.

Koniecznym dokumentem do odzyskania nadpłaconego podatku jest formularz W2. Jest to oficjalne pismo rządowe, które powinien dawać każdy pracodawca w styczniu kolejnego roku po zakończeniu pracy. W W2 zawarte są całościowe dochody uzyskane u jednego pracodawcy oraz wysokości składek i podatków. Niektóre urzędy stanowe w USA wymagają dostarczenia W2, jednak w niektórych przypadkach wystarczy odcinek z ostatniego czeku. Każdy kto uzyskał dochody niższe od wspomnianego progu, może ubiegać się o zwrot całości podatku.

Jeśli dana osoba jest zatrudniona będąc studentem, jest nauczycielem lub researcherem na wizie, to otrzymuje formularz 1042-S. Otrzymuje się go od pracodawcy w połowie marca przyszłego roku po tym, jak pozostawało się zatrudnionym. Druk ten ukazuje inne przychody, które nie wynikają z zatrudnienie i są nieopodatkowane.

Na wysokość zwróconej kwoty podatku mają wpływ, poza uzyskanymi zarobkami także: rodzaj wizy, stan USA, w którym było się zatrudnionym oraz okres czasu, w którym pozostawało się zatrudnionym na terenie Stanów Zjednoczonych.

 Czas oczekiwania na przyznanie zwrotu jest uzależniony od urzędnika i jego nakładu pracy. Najczęściej urzędnicy skarbowi rozpatrują wnioski w czasie od 3 do 9 miesięcy, zależy także w jakim stanie.