postheadericon Zwrot podatków z zatrudnienia w Anglii

Jednym z krajów, gdzie wyjeżdżają Polacy w celach zarobkowych jest Wielka Brytania. Każdy, kto pracował bądź pracuje legalnie w Wielkiej Brytanii i odprowadza tzw. Income Tax on earnings, pensions and benefits, czyli podatek dochodowy od zarobków, emerytur i benefitów, ma prawo ubiegać się o jego zwrot.

Warunkiem odzyskania pieniędzy jest wykazanie wszystkich pracodawców i wszystkich okresów zatrudnienia. O nadpłacone kwoty pracownik ma prawo się upomnieć pod koniec roku podatkowego, który u Brytyjczyków ma swój początek i koniec 5 kwietnia. Również każdy, kto zakończył pracę w Wielkiej Brytanii ma prawo wystąpić o zwrot podatku dochodowego. Aby go jednak uzyskać, należy spełnić jeden warunek, mianowicie – nie można podjąć zatrudnienia na terenie Wielkiej Brytanii ponownie przed zakończeniem roku podatkowego. Każda osoba pracująca na terenie Wielkiej Brytanii ma prawo się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku nawet do sześciu lat wstecz. Naturalnie to, ile pieniędzy otrzyma podatnik, jest uzależnione od tego, jak wysokie dochody miał w trakcie trwania roku podatkowego. W każdym roku podatkowym każdemu przysługuje kwota wolna od podatków, której raczej nie przekracza się, jeśli pracuje się w Wielkiej Brytanii przez krótki czas, nie na stałe. Wtedy to odzyskuje się całość nadpłaconego podatku.

Aby odzyskać podatek dochodowy, należy wypełnić standardowe dokumenty. Są to: P45 (czyli dokument , jaki się otrzymuje od pracodawcy w okresie trwającego roku podatkowego oraz który należy przedstawiać innemu pracodawcy, w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia) oraz P60 (który pracownik otrzymuje pod koniec roku podatkowego, zawiera on  zestawienie rocznych zarobków oraz kwoty podatkowe odprowadzone do Urzędu Skarbowego. Konieczne są także tygodniowe rozliczenia, tzw. Payslip, wydawane przez pracodawcę wraz z wynagrodzeniem. Na ich podstawie, w razie, gdy nie można wystawić P45 i P60, można odzyskać podatek. Ponadto konieczna jest kopia paszportu lub dowodu, formularz zgłoszeniowy oraz druki: P85(s), P86, R-38 i upoważnienie 64-8.

Okres oczekiwania za zwrócenie nadpłaconego podatku dochodowego wynosi 3 do 4 miesięcy. Przyznane pieniądze z tytułu zwrotu podatku zostają przekazane czekiem bądź przelewem na brytyjski rachunek.