postheadericon Zwrot podatku z Austrii

W Austrii, podobnie jak w Niemczech,  podatek dochodowy od wynagrodzenia nosi nazwę Lohnsteuer. Polega on na odprowadzeniu podatku przez pracodawcę z pensji pracownika i odprowadzaniu do Urzędu Skarbowego. Ogólnie rzecz ujmując, austriackie prawo podatkowe jest podobne do niemieckiego.

 Każdy, kto jest zatrudniony w Austrii i zarobkuje tam przez minimum rok, ma prawo się ubiegać o zwrot nadpłaconych pieniędzy. Automatyczne nadpłacenie podatku zachodzi, gdy pracownik podlega zatrudnieniu przez okres krótszy niż jeden rok. Wówczas, taka osoba otrzyma całkowity zwrot podatku dochodowego. Przy składaniu zeznania podatkowego, Urząd Skarbowy oblicza podatek mając na uwadze całkowity dochód w roku podatkowym.

Pracownik w Austrii może podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ma to miejsce, gdy dana osoba jest obywatelem austriackim lub, gdy przebywa tam minimum pól roku, bądź w przypadku krótszego czasu przebywania na terenie Austrii- wystarczy, że jest się obywatelem kraju Unii Europejskiej, a dochody uzyskiwane poza Austrią nie są wyższe niż 10000 euro.

Aby rozliczyć podatek dochodowy w Austrii i uzyskać jego zwrot, należy posiadać wszelkie dokumenty potwierdzające zatrudnienie, zestawienia miesięcznych wypłat brutto oraz zaświadczenia o składkach na ubezpieczenie społeczne, zaświadczenie wystawiane w polskim urzędzie skarbowym EWR/EU – na druku polsko-niemieckim, a także dokument świadczący o zameldowaniu na terenie Austrii. Dodatkowo, w razie konieczności, należy posiadać zaświadczenie o pobieraniu świadczeń z racji bezrobocia, z racji przebytego urlopu i chorobowego – zaświadczenie musi zawierać termin pobierania świadczeń oraz pobrane kwoty.

 Każdy, kto podjął pracę w Austrii, powinien co roku otrzymywać zestawienie wynagrodzeń, czyli tzw. dokument L16. Ponadto, każdy austriacki pracodawca ma obowiązek złożyć w urzędzie finansowym dla każdego pracownika L16, w formie elektronicznej do końca lutego, bądź do końca stycznia. W  przypadku przepracowanych nadgodzin, pierwsze dziesięć w miesiącu jest zwolnione od podatku, o ile pozostałe są obciążone przynajmniej 50%-wym podatkiem.

Warto się rozliczać w Austrii, gdy nie przekracza się sumy wolnej od podatku lub gdy pobiera się austriackie rodzinne na dzieci.